Den v MŠ

  6,15 – 8,15 příchod dětí do MŠ, hry  a činnosti podle volby dětí, nepřímo řízené činnosti
  8,30 – 9,00 ranní kruh, cvičení, hygiena, svačina
  9,00 – 9,45 spontánní hra, činnosti vedené učitelkou
 9,45 –  11,45 pobyt venku
11,45 – 12,15 příprava na oběd, oběd, hygiena
12,15 – 12,30 příprava na odpočinek, odchod dětí z MŠ
12,30 –14,00 pohádka, odpočinek dětí
14,00 –14,30 oblékání, hygiena, svačina
14,30 –16,00 hry a činnosti podle volby dětí, pobyt venku,odchod dětí z MŠ