Edukativně stimulační skupinky

Skupina A – pondělí: Naděžda Valachová

2018: 12. 11., 19. 11., 3. 12., 10. 12.

2019: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3.

 

Skupina B – čtvrtek: Hana Kolaříková

2018: 1. 11., 15. 11., 6.12., 13. 12.

2019: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3.

 

Začátek je vždy v 16,15 h.

 

Příspěvek: 300,- Kč na účet školy: 27- 9577330267/0100, do kolonky zpráva pro příjemce: skupinky + jméno dítěte

S sebou: pastelky, tužku, nůžky, lepidlo, složku na pracovní listy