Zápis do mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

v úterý 7. května 2019

v  budově MATEŘSKÉ ŠKOLY v  Předklášteří, Na Stráňově 1127,

v  době od 13, 30 do 16, 00 hodin.

K zápisu přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením lékaře

V Předklášteří dne 19. 3. 2019                                                                                                                      Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání: zadost_o_prijeti_k_pv_na_skolni_rok_2019_20

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání:kriteria_pro_prijimani_do_ms_2019