Změna ve výši záloh na stravování

Od září 2019 je změněna výše záloh na stravování:

ČÁSTKA  za 1 den

ZÁLOHA za 1 měsíc

Celodenní – 3 – 6 let 39,- 900,-
Polodenní – 3 – 6 let 31,- 700,-
Celodenní – 7 – 10 let 44,- 1000,-
Polodenní – 7 – 10 let 35,- 770,-
Dopolední svačina 10,- 230,-
Žáci ZŠ – 7 – 10 let 23,- 500,-
Žáci ZŠ – 11 – 14 let 25,- 500,-