Výtvarný kroužek ŠD

Vedoucí: Marcela Šebková a Veronika Kusková

Kdy: Každé sudé úterý od 15:30  do 16:30 hodin

Kde: Místnost školní družiny

Určeno pro: 3. – 5. třída

Začíná: 1. 10. 2019

Podrobnosti:  12. 11. 2019 – přinést klubíčko barevné vlny