Konzultační hodiny

Individuální konzultační hodiny budou probíhat podle zapsaného pořadí na nástěnkách jednotlivých tříd.

  • Myšky – 20. 11. 2019 
  • Koťata – termín ještě není stanoven pro nemoc paní učitelky
  • Medvídci – 19. 11. 2019