12. 5. – Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

se bude konat v úterý 12. května 2020 bez přítomnosti ve škole.

Do tohoto data zákonný zástupce dítěte vyplní a pošle poštou na adresu školy:

Ředitelství, Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Komenského 1097, 666 02 Předklášteří

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

V Předklášteří dne 23. 3. 2020   Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy