17. 4. – Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 

se bude konat v pátek 17. dubna 2020 bez přítomnosti ve škole.

Do tohoto data zákonný zástupce žáka vyplní a pošle poštou na adresu školy:

Ředitelství, Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Komenského 1097, 666 02 Předklášteří

V Předklášteří dne 23. 3. 2020     Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy