Platby

Vážení rodiče, 

provádějte, prosím, zálohové platby za školné a stravné běžným způsobem.

Přeplatky vám budou vráceny ve vyúčtování na konci  školního roku.