Provozní řád školní jídelny

 • Po přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.
 • Stravné se hradí : bezhotovostně – zálohy na stávající měsíc k 15. dni v měsíci, vyúčtování 1x ročně, převodem na účet u KB č. 27-9577330267/0100, do kolonky „zpráva pro příjemce“ se uvádí jméno dítěte
 • Obědy se odhlašují do 13,00 h předchozího dne. Odhlášené obědy se odečítají ze stravného v následujícím měsíci.
 • Při náhlém onemocnění dítěte  si zákonní zástupci mohou první den nemoci oběd pro dítě vyzvednout do jídlonosiče:
  • v MŠ: od 11,00 h do 11,45 h
  • v ZŠ: od 11,30 h do 13,00 h.
 • Při mimořádném odchodu dítěte, (které se stravuje celodenně) po obědě je možno odebrat odpolední svačinu v kuchyni mateřské školy.
 • Dětem podáváme dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu podle jídelního lístku. Intervaly mezi jednotlivými jídly jsou cca 2-3 hodiny.
 • Jídelníček bývá vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.
 • Školní jídelna dbá se o zdravou výživu a plnění spotřebního koše.
 • Po celý den mají děti v MŠ zajištěn  pitný režim – mírně slazené čaje, vitamínové nápoje, vodu.
 • Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle Vyhlášky o školním stravování č.107/ 2005 Sb. takto:

 

ČÁSTKA  za 1 den

ZÁLOHA za 1 měsíc

Celodenní – 3 – 6 let 39,- 900,-
Polodenní – 3 – 6 let 31,- 700,-
Celodenní – 7 – 10 let 44,- 1000,-
Polodenní – 7 – 10 let 35,- 770,-
Dopolední svačina 10,- 230,-
Žáci ZŠ – 7 – 10 let 23,- 500,-
Žáci ZŠ – 11 – 14 let 25,- 550,-

Dokumenty školní jídelny: