Rozhodnutí o uzavření MŠ

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
dovolujeme si vám oznámit , že dochází ke změně v provozu MŠ Předklášteří, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno -venkov, příspěvková organizace. 
Obec Předklášteří jako zřizovatel příspěvkové organizace, po dohodě s ředitelkou školy a vydaným doporučením MŠMT rozhodla z důvodu ochrany a prevence nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 a v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace o uzavření mateřské školy Předklášteří
od 16. 3. 2020 do doby odvolání mimořádných opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví týkajících se provozu škol a školských zařízení.
S žádostí o ošetřovné na dítě do 10 let se obraťte na ředitelku ZŠ a MŠ Předklášteří paní Mgr. Ilonu Krausovou, tel. 605 533 266

Prosíme rodiče, aby si z mateřské školy, co nejdříve vyzvedli všechny osobní věci dětí : pátek 13.3. do 16 h, pondělí: 16. 3 . od 6 do 13 h.

Bude probíhat důkladná dezinfekce celého pracoviště.

Obědy budou všem dětem po dobu uzavření mateřské školy odhlášeny.  

Oznámení o uzavření MŠ

Doporučený postup při žádosti o ošetřovné