Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

obnovení provozu mateřské školy pro přihlášené děti  bude dohodě se zřizovatelem od pondělí 25.5. 2020.

Provozní doba bude  zkrácena od 6,30 do 16,00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu.

Platba školného:

  • pro přihlášené děti je stanovena úplata takto: 100,- Kč za květen, 400,- Kč za červen, 250,- Kč za červenec
  • odhlášeným dětem bude úhrada za předškolní vzdělávání do konce školního roku 2019/20 z důvodu omezeného provozu kvůli onemocnění Covid-19 prominuta

Podrobné informace o provozu, organizaci  a hygienických pravidlech budou zveřejněny později.