Zrušení plateb na prázdniny

Prosíme rodiče o zrušení plateb školného a stravného na měsíce červenec a srpen. Zrušení plateb platí i pro rodiče dětí, které budou chodit do mateřské školy o hlavních prázdninách v červenci.