NŘK

Náboženství Římskokatolické

Vedoucí:  paní Šmardová

Kdy: 

Pátek 12:30 – 13:00 pro I. třídu

Pátek 13:00 – 13:30 

Začíná: 11. 09. 2020