Výtvarný kroužek ŠD

ZÁJEMCI O KROUŽEK HLASTE SE U VYCHOVATELEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ DO 11. 9. 2020

Vedoucí: Marcela Šebková a Veronika Kusková

Kdy: každé liché úterý 15:30 – 16:30

Kde: místnost školní družiny

Určeno pro: 3. + 4. + 5. třída

Začíná: 6. 10.  2020

Podrobnosti: