Uzavření základní školy – informace

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 uzavírá ředitelka Základní školu v Předklášteří od 14. 10. do 1. 11. 2020 včetně provozu školní jídelny a družiny. Výuka bude probíhat v režimu distančního vzdělávání, které je pro žáky základních škol povinné (dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č.349/2020 Sb., s účinností od25. srpna 2020).

Podrobné informace k průběhu distanční výuky sdělí žákům a jejich zákonným zástupcům třídní učitelé.

 

priloha_830951332_0_12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final