Rodiče a děti

Milí rodiče,

ocitli jsme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vzejít i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se k významu rodiny pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte a radovat se z nich. Děti v předškolním věku je potřeba podporovat v jejich rozvoji přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné a realizovatelné v podmínkách domova.

Co je tedy nejdůležitější?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. Vyhraďte si na něj čas, kdy se nebudete věnovat jiným činnostem a budete plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá.

 • Povídejte si s dítětem, vyprávějte si.

 • Každý den si najděte čas na čtení, o přečteném si povídejte, pokládejte dítěti k přečtenému otázky.

 • Zapojujte dítě do běžných domácích činností (např. utírání nádobí, zalévání květin, péče o zvířata, věšení a skládání prádla, prostírání stolu, pomoc při vaření, práce na zahradě, v dílně…).

 • Podporujte dítě v samostatnosti péče o sebe (hygiena, oblékání, stolování,, úklid po sobě).

 • Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry na něco,…).

 • Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte.

 • Hrajte společenské hry.

 • Dopřejte dětem dostatek různorodého pohybu.

 • Využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte (např. logopedická cvičení).

 • Povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje. Poskytněte jim přiměřené informace.

Nápadům se meze nekladou. Dětství je krátké a neopakovatelné. Využijte nabízené příležitosti k uvědomění si, co je pro nás důležité. Děti si to rozhodně zaslouží.

My budeme každý týden na webové stránky školy připravovat různá témata s nápady na činnosti s dětmi.

Přejeme hodně hezkých, společně strávených chvil.