Zápis do MŠ – II.kolo

Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Zápis dětí do mateřské školy II.kolo-2 volná místa

pro školní rok 2021/2022 se bude konat

v době od 17. do 23. června 2021 bez přítomnosti ve škole

Do tohoto data zákonný zástupce žáka vyplní a pošle poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu školy

Ředitelství

Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Komenského 1097, 666 02 Předklášteří

nebo osobně předá ve škole:

  • kopii rodného listu dítěte

  • kopii občanského průkazu či jiné doložení trvalého pobytu dítěte

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • doloží řádné očkování dítěte (netýká se dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude celodenní docházka a věk dítěte.

 

V Předklášteří dne 16. 6. 2021                                                                                               

Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy

                                                                                                                                           

Žádost o přijetí dítěte k PV na školní rok 2021-2022