Výtvarný kroužek ŠD

ZÁJEMCI O KROUŽEK HLASTE SE U VYCHOVATELEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ DO 

Vedoucí: Marcela Šebková a Veronika Kusková

Kdy: 

Kde: místnost školní družiny

Určeno pro: 3. + 4. + 5. třída

Začíná: 

Podrobnosti: