Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se bude konat ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin ve sportovní hale pro nové žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce.

Při vstupu do haly je nutné mít ústa zakrytá rouškou nebo respirátorem.

Testování žáků 1. ročníku proběhne až ve čtvrtek 2.9.2021. Žáci budou vstupovat do školy zadním vchodem, budou otestováni a pak teprve půjdou do školní družiny nebo přímo do třídy. Testování bude probíhat od 6:15 hodin.

Žáci 2.-5. ročníku se budou testovat ve třídách 1.9.2021. 

Vstup do budovy školy bude umožněn od 7:25 hodin. Při vstupu do školy musí mít všichni ústa zakrytá rouškou nebo respirátorem. Testovat se nemusí žáci, kteří přinesou lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech. Pokud se žák bude testovat sám, musí přinést potvrzení ze zdravotnického zařízení, kde byl testován.

Žáci, kteří se nebudou chtít otestovat, musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole ústa zakrytá rouškou nebo respirátorem.

Ostatní žáci mají tuto povinnost pouze ve společných prostorách školy (chodby, WC apod.)

Provoz školní družiny začíná 2. 9. 2021 ve stanovené době od 6:00 do 16:30 hodin.

Obědy pro přihlášené žáky budou vydávány od čtvrtka 2. 9. 2021.

Ve čtvrtek a pátek budou všechny ročníky ZŠ končit vyučování po 4. vyučovací hodině 11:25 hodin.

Od pondělí 6. 9. 2021 začne vyučování dle rozvrhů.