Kutílek

Vedoucí: Vladimíra Dvořáková a Světlana Kuldová

Kdy: pondělí 13:00 – 14:15 hodin

Určeno pro: žáky 1. + 2. třídy

V případě velkého zájmu budou vytvořeny dvě skupiny, které se budou střídat sudý a lichý týden.

Cena: 250,- Kč za pololetí

Začíná: 4. 10. 2021