Vaření

Vedoucí: Martina Holíková – Blahová a Jaroslava Pohanková 

Kdy: sudé úterý 13:00 – 14:00 hodin

Určeno pro: žáky 3. + 4. + 5. třídy

Začíná: 5. 10. 2021