Výtvarný kroužek ŠD

ZÁJEMCI O KROUŽEK HLASTE SE U VYCHOVATELEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ DO 10. 09. 2021

Vedoucí: Marcela Šebková a Veronika Kusková

Kdy: sudé úterý 15:30 – 16:30 hodin

Kde: místnost školní družiny

Určeno pro: žáky 3. + 4. + 5. třídy

Začíná: 5. 10. 2021 v ŠD

Podrobnosti: Vybíráme 300,-Kč na celý školní rok.