27. 11. – 14. Školní adventní jarmark

Základní škola a Mateřská škola Předklášteří pořádá v sobotu 27. 11. 2021 v době od 9,00 do 16,00 hodin Adventní jarmark na náměstí 5. května před OÚ.

Pořádání akce zkonzultovala ředitelka školy s Krajskou hygienickou stanicí Brno a její pořádání neodporuje vydaným opatřením ze dne 26. 11. 2021.

Přijďte se předvánočně naladit, srdečně vás zveme!