Radostné Vánoce

Radostné Vánoce a v novém roce 2022 hlavně zdraví, pohodu a spokojenost

přejí
děti a zaměstnanci MŠ Předklášteří