Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Zápis do MŠ Předklášteří na školní rok 2022/2023

Zápis se uskuteční v úterý 10. května 2022 od 13 do 16 h. Bude se konat v prostorách mateřské školy – Na Stráňově 1127, Předklášteří, buď na zahradě nebo v budově, podle toho co nám počasí a epidemiologická situace dovolí. Dítě, kterého se  zápis týká, můžete vzít s sebou. 

K zápisu mějte, prosím, připravené tyto dokumenty:

Žádosti o přijetí budou posouzeny podle těchto kritérií: Kritéria pro přijímání do mateřské školy