14.6. – Zápis pro ukrajinské děti

ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY – POUZE PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

pro školní rok 2022/2023 se bude konat

v úterý 14. 6. 2022 v době od 13 do 15 h v 1. třídě budovy Základní školy Předklášteří, Komenského 1097

K zápisu si uchazeč přinese:

  • kopii vízového štítku dítěte
  • doložení pobytu na území obce (popřípadě jiných obcí)
  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1 nebo základnímuZadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1 vzdělávání
  • doklad o provedeném očkování u dětí , které nedovrší k 31. 8. 2022 5 let (tzn. netýká se dětí, které plní povinné předškolní a základní vzdělávání) – 

Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude věk dítěte a místo jeho současného pobytu.