3. třída

Rozvrh hodin 3. třída

Bc. Hana Blahová, asistentka: Lucie Borková

2022/2023 1.  2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí M ČJ PRV ČJ  čtení TV
Úterý ČJ M    geometrie M    geometrie AJ VV
Středa ČJ M AJ ČJ  čtení PRV
Čtvrtek PRV M ČJ TV
Pátek ČJ HV AJ ČJ  čtení
Organizace vyučování
1. hodina  07:45 - 08:30
2. hodina  08:40 - 09:25
3. hodina  09:45 - 10:30
4. hodina  10:40 - 11:25
5. hodina  11:35 - 12:20
6. hodina  12:30 - 13:15
7. hodina  13:25 - 14:10
8. hodina  14:20 - 15:05