Kreativní dílna

Vedoucí: Marcela Šebková a Veronika Kusková

Kdy: sudé úterý 15:15 – 16:15 hodin

Kde: místnost školní družiny

Určeno pro: žáky 3. + 4. + 5. třídy

Začíná: 4. října 2022

Zájemci o kreativní dílnu, která bude každé sudé úterý 15:15 – 16:15 hod. se mohou hlásit u vychovatelek ŠD od 2.9. do 15.9.2022.