Září ve školní družině 2022

Hráli jsme si, stavěli jsme ze stavebnic a z písku.  Malovali jsme křídami na asfaltovém hřišti na téma „Co se děje v trávě“. Tvořili jsme z papíru vlaštovky a navlékali řetězy z přírodnin. Navštívil nás pan včelař J. Permedla z Tišnova. 

Pro přístup k tomuto obsahu se nejprve .