Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu – zspredklasteri.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy s výjimkami uvedenými níže.

Některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb.
toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací ( ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu administrátorek webu.

ms@zspredklasteri.cz

veronika.kuskova@zspredklasteri.cz