Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ Předklášteří na školní rok 2023/2024

Co vás čeká v naší škole při zápisu do 1. třídy ?

Zákonný zástupce odevzdá ředitelce školy vyplněné dokumenty, která je zkontroluje a zapíše jejich přijetí, proto si přiložené dokumenty vytiskněte a vyplněné přineste s sebou:

při odkladu: 

S sebou také přineste občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí.

 

Budoucí žák si zatím bude povídat s paní učitelkou a plnit tyto úkoly:

  • představení dítěte – jméno, příjmení, adresa, věk
  • přednes básničky nebo písničky
  • kresba postavy
  • stříhání nůžkami, zavazování tkaničky
  • pojmenování základních barev a základních geometrických tvarů (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
  • vyjmenování číselné řady do 5, určení správného počtu do 5, porovnávání – více, méně, stejně
  • pravolevá a prostorová orientace
  • vyprávění pohádky na základě obrázkové osnovy – vyjadřování, slovní zásoba