11.5. – zápis dětí do mateřské školy

Zápis do MŠ Předklášteří na školní rok 2023/2024

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2023 od 13 do 16 h. Bude se konat v prostorách mateřské školy – Na Stráňově 1127, Předklášteří, buď na zahradě nebo v budově, podle toho co nám počasí dovolí. Dítě, kterého se  zápis týká, můžete vzít s sebou. 

K zápisu mějte, prosím, připravené tyto dokumenty:

Žádosti o přijetí budou posouzeny podle těchto kritérií: Kritéria pro přijímání do MŠ Předklášteří