Dílnička

Zájemci o kroužek Dílnička, která bude každé liché úterý 15:15 – 16:15 hod. se mohou hlásit u vychovatelek ŠD od 5. 9. do 15. 9. 2023. 

(pouze 3., 4. a 5. třída)

Vedoucí: Marcela Šebková a Veronika Kusková

Kdy: liché úterý 15:15 – 16:15 hodin

Kde: místnost školní družiny

Určeno pro: žáky 3. + 4. + 5. třídy

Začínáme 26. 9. 2023 v 15:15 hodin ve školní družině.