Den v MŠ

 

  6,15 – 9,45 příchod dětí do MŠ (do 8,15), hry a činnosti podle volby dětí, individuální práce s dětmi, pohybové a tematické aktivity, výchovně vzdělávací činnost, práce s předškoláky, hygiena, postupná svačina (8,30 – 9,00), ranní kruh
9,45 –  11,45 pobyt venku, venkovní aktivity
11,45 – 12,15 příprava na oběd, oběd, hygiena
12,15 – 12,30 příprava na odpočinek, odchod dětí z MŠ
12,30 –14,00 pohádka, odpočinek dětí, klidové a relaxační hry ve třídě
14,00 – 16,15 oblékání, hygiena,  postupná svačina (14,00 – 14,30 h),  odchod dětí z MŠ (od 14,30 h), hry a činnosti podle volby dětí, individuální práce s dětmi, pobyt venku