Dílnička

Vedoucí: Marcela Šebková a Veronika Kusková

Kdy: liché úterý 15:15 – 16:15 hodin

Kde: místnost školní družiny

Určeno pro: žáky 3. + 4. + 5. třídy

Začínáme 26. 9. 2023 v 15:15 hodin ve školní družině.

Termíny Dílničky:

2023 – 26.09./ 10.10./ 24.10./ 07.11./21.11./

05.12.2023 – Nic nenosit, stačí přijít včas.

/ 19.12./

2024 – 16.01./ 30.01./ 13.02./ 27.02./ 12.03./ 26.03./ 09.04./ 23.04./ 07.05./ 21.05./