Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou v probíhat v jednotlivých třídách v těchto dnech:

13. 11. – třída Koťata

22. 11 – třída Medvídci

4. 12. – třída Myšky

V případě Vašeho zájmu  je nutné se zapsat na časový rozpis, který je na nástěnce v šatně příslušné třídy.