Základní údaje

Vedoucí vychovatelka: Marcela Šebková
Vychovatelky: Veronika Kusková, Lucie Borková

Telefon: 734 101 700 
E-mail: skolnidruzina@zspredklasteri.cz

Školní družina je pro děti otevřena:

6:00 – 7:45 hodin

11:15 – 16:15 hodin

(od 13:00 do 14:00 hod. pobyt venku)

Pravidelný provoz školní družiny 2023/2024 bude zahájen 5. 9. 2023.

Dokumentace školní družiny

Dokumentace sestává z těchto položek:

  • ŠVP pro školní družinu
  • Přihláška k zájmovému vzdělávání
  • Přehled výchovně vzdělávací práce
  • Docházkový sešit
  • Týdenní plány

K dispozici jsou následující dokumenty:

Vzor k uvolňování dítěte ze ŠD

Lístek na uvolnění žáka ze školní družiny

Kroužky při školní družině

Dílnička: Marcela Šebková, Veronika Kusková

Zájemci o kroužek Dílnička, která bude každé liché úterý 15:15 – 16:15 hod. se mohou hlásit u vychovatelek ŠD od 5. 9. do 15. 9. 2023. 

(pouze 3., 4. a 5. třída)

Začínáme 26. 9. 2023 v 15:15 hodin ve školní družině.