Základní údaje

Vedoucí vychovatelka: Marcela Šebková
Vychovatelky: Veronika Kusková, Skybíková Jana

Telefon: 734 101 700 
E-mail: druzinapredklasteri@gmail.com

Provozní doba školní družiny: 6:00 hod. – 7:45 hod., 11:15 hod. – 16:30 hod. (od 13:00 do 14:00 hod. pobyt venku)

Dokumentace školní družiny

Dokumentace sestává z těchto položek:

  • Zápisní lístek (přihláška)
  • Přehled výchovně vzdělávací práce
  • Docházkový sešit
  • Týdenní plány

K dispozici jsou následující dokumenty:

Kroužky při školní družině

Pracovně výtvarný kroužek: Marcela Šebková, Veronika Kusková