Základní údaje

Vedoucí vychovatelka: Marcela Šebková
Vychovatelky: Veronika Kusková, Lucie Borková

Telefon: 734 101 700 
E-mail: skolnidruzina@zspredklasteri.cz

Provozní doba školní družiny:

od 6:00 hodin do 16:30 hodin

(od 13:00 do 14:00 hod. pobyt venku)

Pravidelný provoz školní družiny 2022/2023 bude zahájen 2.9.2022.

Dokumentace školní družiny

Dokumentace sestává z těchto položek:

  • ŠVP pro školní družinu
  • Přihláška k zájmovému vzdělávání
  • Přehled výchovně vzdělávací práce
  • Docházkový sešit
  • Týdenní plány

K dispozici jsou následující dokumenty:

Vzor k uvolňování dítěte ze ŠD

LÍSTEK NA UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Kroužky při školní družině

Kreativní dílna: Marcela Šebková, Veronika Kusková

Zájemci o kreativní dílnu, která bude každé sudé úterý 15:15 – 16:15 hod. se mohou hlásit u vychovatelek ŠD od 2.9. do 15.9.2022. 

(pouze 3., 4. a 5. třída)