Základní údaje

Vedoucí vychovatelka: Marcela Šebková
Vychovatelky: Veronika Kusková, Jana Skybíková 

Telefon: 734 101 700 
E-mail: skolnidruzina@zspredklasteri.cz

Provozní doba školní družiny:

od 6:00 hodin do 16:30 hodin

(od 13:00 do 14:00 hod. pobyt venku)

Pravidelný provoz školní družiny 2021/2022 bude zahájen 2.9.2021.

Dokumentace školní družiny

Dokumentace sestává z těchto položek:

  • ŠVP pro školní družinu
  • Zápisní lístek (přihláška)
  • Přehled výchovně vzdělávací práce
  • Docházkový sešit
  • Týdenní plány

K dispozici jsou následující dokumenty:

Kroužky při školní družině

Pracovně výtvarný kroužek: Marcela Šebková, Veronika Kusková

Zájemci o výtvarný kroužek, který bude každé sudé úterý 15:30 – 16:30 hod. se mohou hlásit u vychovatelek ŠD od 1.9. do 10.9.2021. 

(pouze 3., 4. a 5. třída)