Mateřská škola

Ředitelka

Zástupkyně ředitelky školy

Učitelé

  • Havlíková Petra Bc., Dis.
  • Grossová Marie
  • Masopustová Ivona Mgr.
  • Přikrylová Marcela Mgr,
  • Valachová Naděžda

Asistenti pedagoga

  • Zhořová Markéta

Školní asistent

  • Zhořová Markéta

Provozní zaměstnanci

  • Hlavní kuchařka
    • Kroupová Eva
  • Kuchařky
    • Sojková Marie
    • Štulpová René
  • Školnice
    • Parysová Šárka
    • Šafářová Iveta