Platby

Vážení rodiče,  provádějte, prosím, zálohové platby za školné a stravné běžným způsobem. Přeplatky vám budou vráceny ve vyúčtování na konci  …