Dokumenty školní družiny

Dokumentace školní družiny se skládá ze složek:

  • ŠVP pro školní družinu
  • Přihláška k zájmovému vzdělávání
  • Přehled výchovně vzdělávací práce
  • Docházkový sešit
  • Vnitřní řád

Dokumenty