Školská rada

Jména členů Školské rady z řad pedagogických pracovníků, zákonných zástupců žáků a zástupců zřizovatele pro období 2024/2026.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
paní  Hana Müllerová
paní Jaroslava Pohanková

Za zřizovatele byli jmenováni:
paní Olga Hölzlová
paní Petra Peťová

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
paní Iveta Heide
pan Tereza Chudá