Školská rada

Jména členů Školské rady z řad pedagogických pracovníků, zákonných zástupců žáků a zástupců zřizovatele pro období 2021/2023.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
paní Martina Holíková Blahová
paní Jaroslava Pohanková

Za zřizovatele byli jmenováni:
pan Martin Sedláček
paní Martina Bojanovská

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
paní Iveta Heide
pan Jiří Šebek