Kalendář akcí základní školy

DUBEN 2024
12.4. - Zápis do 1. třídy (13.00 - 17.00 hodin)
16.4. - Včely - 4. třída
19.4. - Mc Donald´cup - 4.+5. třída
24.4. - Vybíjená - 4.+5. třída

25. 4. - Konzultace III. čtvrtletí
26. 4. - Kino Tišnov - 4. + 5. třída

KVĚTEN 2024
  3. 5.  - Inspiro "Co ukrývá Květnice" - 3. třída
13. 5. - Pásmo Africké kultury - program pro školní družinu

17.5.  - DV - Praxe - 4. třída (9.00 - 11.00 hodin)

ČERVEN 2024
  7. 6. - Pasování prvňáčků na čtenáře - knihovna Tišnov (8.00 - 10.00 hodin)
12.
6. - Výlet k MDD - Bouzov
18. 6. - Školní výlety
19. 6. - T-Mobile běh