Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně
Mgr. Hana Blahová hana.blahova@zspredklasteri.cz

Školní metodik prevence a Speciální pedagog
Mgr. Denisa Topinková denisa.topinkova@zspredklasteri.cz

 

Dokumenty