Zaměstnanci

Ředitelka
Mgr. Ilona Krausová reditelka@zspredklasteri.cz

Učitelé
Martina Holíková Blahová martina.holikova@zspredklasteri.cz
Mgr. Ing. Vladimíra Dvořáková vladimira.dvorakova@zspredklasteri.cz
Mgr. Ilona Krausová reditelka@zspredklasteri.cz
Mgr. Světlana Kuldová svetlana.kuldova@zspredklasteri.cz
Mgr. Michaela Matoušková michaela.matouskova@zspredklasteri.cz
Mgr. Hana Müllerová hana.mullerova@zspredklasteri.cz
Mgr. Jaroslava Pohanková jaroslava.pohankova@zspredklasteri.cz
Mgr. Denisa Topinková denisa.topinkova@zspredklasteri.cz 

Asistenti pedagoga
Lucie Borková lucie.borkova@zspredklasteri.cz
Olga Habánová olga.habanova@zspredklasteri.cz
Hana Novotná hana.novotna@zspredklasteri.cz
Jana Skybíková jana.skybikova@zspredklasteri.cz

Školní asistent
Martina Holíková Blahová martina.holikova@zspredklasteri.cz

Školní družina 
Vedoucí vychovatelka
Marcela Šebková marcela.sebkova@zspredklasteri.cz

Vychovatelky
Veronika Kusková veronika.kuskova@zspredklasteri.cz
Lucie Borková lucie.borkova@zspredklasteri.cz

Provozní zaměstnanci
Výdej stravy ve školní jídělně - výdejně
Marie Sojková
René Štulpová
Uklízečka - Marie Beranová

Školnice
Ivana Topinková