Den v MŠ

  • 6,15 - 8,15 h: příchod dětí do MŠ
  • 6,15 - 9,45 h: hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce s dětmi, výtvarné a tvořivé činnosti pohybové a tematické aktivity, práce s předškoláky, výchovně vzdělávací činnost, ranní kruh, hygiena
  • 8,30 - 9,00 h: postupná ranní svačina
  • 9,45 - 11,45 h: pobyt venku - procházka, pobyt na školní zahradě, hry v přírodě
  • 11,45 - 12,15 h:  hygiena, příprava na oběd, oběd
  • 12,15 - 12,30 h: příprava na odpočinek, odchod dětí z MŠ
  • 12,30 - 14,00 h: poslech pohádky, odpočinek dětí, klidové  a relaxační činnosti dětí
  • 14,00 - 14,30 h: oblékání, hygiena, postupná odpolední svačina
  • 14,30 - 16,15 h: hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce s dětmi, odchod dětí z MŠ