Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří
okres Brno – venkov, příspěvková organizace


ID datové schránky: zmimgvi
IČ: 70996512
DIČ: 295-70996512
IZO: 600 110 761
Číslo účtu školy:  27-9577330267/0100
Zřizovatel: obec Předklášteří
Právní forma: příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení – datum zápisu 1. 1. 2005