Myšky

Třídní učitelky: Bc. Petra Havlíková, Dis; Mgr. Hana Kolaříková
Kontakt: mysky@zspredklasteri.cz