Odhlašování a přihlašování dětí ke stravování je možné pouze do půlnoci předešlého dne, později datum nelze označit. 

Odhlášení dítěte ráno: 

Zákonní zástupci si mohou první den nemoci oběd vyzvednout do jídlonosiče:

  • v MŠ  11:00 – 11:45 hodin
  • v ZŠ    11:30 – 13:00 hodin

Pro přístup k přihlašování stravování se nejprve .