Přihlašování a odhlašování obědů – lze pouze do 13 h předchozího dne, později datum nelze označit.

na webových stránkách školywww.zspredklasteri.cz – školní jídelna – přihlašování a odhlašování stravování

Odhlášení dítěte ráno:

První den nemoci si můžete oběd vyzvednout ve školní jídelně do jídlonosiče:

  • MŠ: 11,00 – 11,45 h
  • ZŠ: 11,30 – 13,00 h

Dodržujte, prosím, stanovený čas!

 


Pro přístup k přihlašování stravování se nejprve .