složení školské rady pro období 2021/2023

Pedagogičtí pracovníci: Martina Holíková Blahová a Jaroslava Pohanková

Zřizovatel: Martin Sedláček a Martina Bojanovská

Zákonní zástupci: Jiří Šebek a Iveta Jedličková

V příloze jsou výsledky a zápis o průběhu voleb do školské rady ZŠ Předklášteří. Kandidáti s umístěním na 3. a 4. místě jsou jako náhradnici.

Jsou dostupné tyto dokumenty: